Jak efektivněji využívat portál Estheticon.cz?

Přispívat do diskuzí, publikovat ceny a výsledky své práce a mít doporučení od svých pacientů online. To jsou čtyři základní pravidla, jak jednoduše a účinně dosáhnout výrazného navýšení poptávek od potenciálních pacientů.

Analyzovali jsme, které faktory nejvíce ovlivňují výkon profilu lékaře či kliniky na portále Estheticon.cz. Pod pojmem výkon rozumějme pro účely tohoto článku tři základní konverze:

  1. odeslané poptávkové formuláře
  2. zobrazení telefonních čísel
  3. prokliky na web lékaře / kliniky.

Pomineme-li faktor placených produktů nabízených portálem a faktory, které s portálem nesouvisí (brand lékaře či kliniky, offline PR aktivity apod.), vycházejí jako nejvýznamnější faktory:

  • zodpovídání dotazů návštěvníků v diskuzích
  • publikování cen jednotlivých zákroků
  • publikování výsledků práce prostřednictvím fotografií Před / Po
  • publikované pozitivní zkušenosti pacientů

Ne že by výsledky byly nějak zásadně překvapivé – lékař, který se výše uvedenému věnuje, tedy komunikuje s návštěvníky, prezentuje transparentně ceny a výsledky své práce a má spokojené pacienty, kteří publikují své zkušenosti, je samozřejmě více vidět a buduje si pozici experta.

Teď k detailním výsledkům analýzy. Jedná se o data za rok 2013 u PREMIUM lékařů a klinik na všech jazykových verzích portálu. Zobrazujeme tedy průměrné počty konverzí získaných v roce 2013 v závislosti na např. počtu příspěvků do diskuze v roce 2013.

diskuze-vs-poptavky-all-2013

Graf 1: Průměrný počet konverzí u PREMIUM lékařů v závislosti na počtu odpovědí v diskuzním fóru

ceny-vs-poptavky-all-2013

Graf 2: Průměrný počet konverzí u PREMIUM lékařů v závislosti na publikaci cen

ba-vs-poptavky-all-2013

Graf 3:  Průměrný počet konverzí u PREMIUM lékařů v závislosti na počtu publikovaných fotografíí Před / Po

zkusensoti-vs-poptavky-all-2013

Graf 4:  Průměrný počet konverzí u PREMIUM lékařů v závislosti na počtu publikovaných pozitivních zkušeností pacientů

Samozřejmě je možné namítnout, že uvedené závislosti jsou do značné míry ovlivněné navzájem, tedy že lékaři, kteří mají hodně publikovaných fotek, mají často i zveřejněné ceny, hodně přispívají do diskuze apod. a není tedy možné vydávat zvyšující se množství konverzí jen za důsledek zvyšujícího se počtu např. publikovaných fotek. To je zcela jistě pravda, nicméně každý z uvedených faktorů jednoznačně pozitivně přispívá k zvýšení konverzí. Pro ukázku jsme se pokusili vyloučit vliv ostatních faktorů a posoudit jen vliv pozitivních zkušeností – v následujícím grafu srovnáváme jen lékaře, kteří nediskutovali, nemají zveřejněné ceny ani fotky Před / Po:

zkusensoti-vs-poptavky-cz-bez-vlivu-ostatnich-faktoru

Graf 5:  Průměrný počet konverzí u PREMIUM lékařů v závislosti na existenci pozitivních zkušeností pacientů

Samozřejmě i toto srovnání trochu kulhá –  jelikož srovnáváme pouze doktory, kteří na portálu nejsou prakticky aktivní vůbec, hrají významnou roli především ony v úvodu zmíněné opomenuté faktory jako brand apod… také srovnáváme průměrné hodnoty z nestejně velkých skupin… ehm, kovaní statistici by nás s tím asi hnali, ALE naším cílem nebylo mít úplně košer statistiky, cílem naší analýzy bylo moci s čistým svědomím říci:

Pracujte aktivně s portálem a získáte z něj násobně více pacientů

 

 

CTO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*